Samarbetspartners

Kruge AB

LK-Systems

Markaryds metallarmatur

Mora armatur

Nibe

Värmematerial VVS AB startade sin verksamhet som VVS-grossist i Eksjö 1938.


VM:s första lager i Eksjö

VM:s grundare Johan Carlsson

Materialbristen under andra världskriget och en bit in på 1950-talet präglade verksamheten och man fick jobba hårt för att få fram VVS-material till marknaden. Detta ledde till att Värmematerial utvecklade egna produkter och varumärken tillsammans med underleverantörer.

Produkter som säkerhetsventiler, flottörventiler och vattenlås utvecklades och såldes under eget varumärke på den svenska marknaden. Under senare delen av 1950-talet flyttades hela verksamheten över till Nässjö. Detta mycket på grund av att godset transporterades på järnväg under denna tid och Nässjö var den stora järnvägsknuten i södra Sverige.

Under 1960-talet utvecklades en egen cirkulationspump som marknadsfördes under namnet JICE PUMPEN. När försäljningen kom igång på allvar, bildades ett separat bolag med namnet AB Jicema. Pumpen ansågs mycket tillförlitlig och man rönte säljframgångar både inom Sverige och på exportmarknaden. Tillverkningen upphörde i slutet på 60-talet mycket på grund av ett teknikskifte, där nya små billiga pumpar med högvarviga motorer kommit in på marknaden.

Under 1960/70-talet renodlades verksamheten alltmer mot en fullsortimentsgrossist inom värme och sanitet. 1976 byggdes eget lager och kontor i Visby för att bättre kunna serva den gotländska marknaden.

I början av 1980-talet gjordes den hittills största satsningen i företagets historia. Nytt huvudkontor och lager byggdes på Södergårdens industriområde i Nässjö. I dessa lokaler verkar Värmematerial idag som ett fristående företag med korta beslutsvägar och kunnig personal.